Vrienden van het Grootkoor

Sinds 2005 zijn er de Vrienden van het Grootkoor. De Vrienden van het Grootkoor ondersteunen projecten in andere landen vanuit een gemeenschappelijke liefde voor koorzang. Ook dragen ze bij aan de gastvrije ontvangst van koren die ons land bezoeken. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke culturele uitstapjes.

Wat in ons land voor (koor)zang geldt, geldt op onze wereld overal. Het gevoel van samenzijn, ontroering, schoonheid, vreugde, vieren, de muziek diep beleven. In een koor komt het allemaal tot uiting. Positiever bestaat niet.

Een paar jaar geleden heeft Grootkoor Projecten dankzij de ‘Vrienden’ de Perlina’s uit Oekraïne gesteund bij het prachtige werk van hun orkest. En tijdens ons verblijf in Zuid-Afrika hebben we twee jeugdkoren een bijdrage kunnen geven voor hun koorkas. Ook kwamen we hier in contact met de talentvolle zanger Skhumbuzo uit Swaziland. Grootkoor Projecten en de ‘Vrienden van het Grootkoor’ hebben Skhumbuzo financieel gesteund tijdens zijn concerttournees in Nederland in 2008 en 2009. Tijdens de reis in Thailand hebben we twee scholen dankzij een ‘Vrienden-bijdrage’ nieuwe muziekinstrumenten kunnen aanschaffen.

In voorkomende gevallen maken de Vrienden het mogelijk om podia op te knappen te transporteren, te huren en natuurlijk de begeleidingsinstrumenten.

Vriendenbijdrage

Mensen die de ‘Grootkoor-gedachte’ een warm hart toedragen kunnen lid worden van de Vrienden van het Grootkoor voor een minimum bijdrage van € 30,- per jaar.

Inschrijfformulier

Bankgegevens
Betaalwijze SEPA-machtiging: Ja, ik machtig Grootkoor Projecten om het door mij opgegeven bedrag tot wederopzegging jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.

Privacyverklaring
Op alle communicatie met Grootkoor Projecten is de privacyverklaring van toepassing
Met het invullen een aanvinken van de SEPA-machting in bovenstaand formulier geeft u toestemming aan Grootkoor Projecten om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
=