Disclaimer
Disclaimer

Topplaatje1
Topplaatje2
Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Grootkoor Projecten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Grootkoor Projecten is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Grootkoor Projecten, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Grootkoor Projecten is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Grootkoor Projecten niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Grootkoor Projecten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Grootkoor Projecten is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen. 
  Projecten
  Nieuws
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij de diverse Nederlandse Grootkoren. Bent ...

lees verder
© 2007 Grootkoor Projecten. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer  -  Privacy Policy