Alkmaar
Grootkoor Alkmaar

Het Grootkoor Alkmaar is in januari 2003 van start gegaan. Het koor bestaat momenteel uit zo'n 90 stemmen. De leden van dit Grootkoor zijn afkomstig uit Alkmaar en omgeving. Ieder jaar worden er twee tot drie koorprojecten georganiseerd, telkens met als afsluiting een concert in Alkmaar. U kunt nú meezingen in het Grootkoor Alkmaar. Aanmelden kan

KERSTPROJECT 2018
De repetities worden gehouden in wijkcentrum 'Thuis in Overdie',
Van Maerlantstraat 8-10 in Alkmaar, van 19.15 uur tot 22.00 uur.
Woensdag 12 september
Woensdag 24 oktober
Woensdag 7 november
Woensdag 21 november
Donderdag 6 december
Concert: 16 december ('s middags) in de Kapelkerk, generale 12.30 uur

Kerstconcert Amstelring in het Concertgebouw 14 december (besloten concert).
Generale repetitie vanaf`13.00 uur.
 

VOORJAARSPROJECT 2019
Woensdag 9 januari
Woensdag 30 januari
Woensdag 6 februari
Woensdag 6 maart
Woensdag 20 maart
Concert: 31 maart

(wijzigingen voorbehouden)
  


 
  Projecten
  Nieuws
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij de diverse Nederlandse Grootkoren. Bent ...

lees verder
© 2007 Grootkoor Projecten. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer  -  Privacy Policy